fbpx

Allmänna användarvillkor

Detta är ett avtal mellan TF Real Estate Agency AB (skapare av denna app, nedan benämnt TF) och användaren av T|F Agency app (nedan benämnt ”appen”).

Denna appen är ett redskap för TF:s fastighetsmäklare och kunder. Den utvecklas kontinuerligt och såväl utformning som funktioner kan förändras från tid till annan. Förändringar kan komma att ske utan förvarning.

Genom att ladda ner och använda appen förbinder sig användaren att acceptera gällande användarvillkor. Om användaren inte godkänner villkoren nedan ska användaren avstå från att använda appen.

TF äger rättigheterna till allt material i appen. Det är inte tillåtet att som användare överlåta, offentliggöra, licensiera eller sälja appen eller dess innehåll till tredje part. Det är inte heller tillåtet att som användare på annat sätt utnyttjar appen eller dess innehåll för privat eller kommersiellt syfte på annat sätt än TF föreskriver. Det är vidare inte tillåtet att som användare ändra, anpassar eller översätter appen, skapar arbeten som kan härledas från appen eller ”baklängeskonstruera” eller på annat sätt agerar för att få fram appens källkod.

Genom nedladdningen godkänner användaren automatiskt TF:s behandling av personuppgifter. TF säljer aldrig användares personliga data eller deras bostadsdata till tredje part.

Genom att acceptera dessa villkor, accepterar du även vår integritetspolicy.

TF har rätt att ändra i användarvillkoren om det krävs för att anpassa dem till förändringar i appen eller för att leva upp till gällande rätt och företagets policy. Den senaste versionen av användarvillkoren är den gällande. TF behöver inte informera användaren särskilt vid ändring av användarvillkoren. Det är upp till användaren att hela tiden hålla sig uppdaterad gällande aktuella användarvillkor.

Överträdelse av användarvillkoren eller annan skadlig användning av appen medger TF rätten att säga upp användarens avtal med omedelbar verkan. Om så sker raderar TF användarens konto och därmed all data som är knuten till kontot. Agerande som strider mot användarvillkoren och som medför en ekonomisk skada för TF kan få rättsliga påföljder.

Compare listings

Compare