fbpx

Allmänna användarvillkor

Detta är ett avtal mellan TF Real Estate Agency AB (skapare av denna app, nedan benämnt TF) och användaren av T|F Agency app (nedan benämnt ”appen”).

Denna appen är ett redskap för TF:s fastighetsmäklare och kunder. Den utvecklas kontinuerligt och såväl utformning som funktioner kan förändras från tid till annan. Förändringar kan komma att ske utan förvarning.

Genom att ladda ner och använda appen förbinder sig användaren att acceptera gällande användarvillkor. Om användaren inte godkänner villkoren nedan ska användaren avstå från att använda appen.

Soon to be Lite (STB Lite) är tjänsten för dig som vill vara en mer medveten ägare till din bostad samt känna av pulsen på bostadsmarknaden anonymt. När du använder tjänsten Soon to be Lite, får du löpande en bostadsvärdering, lokal marknadskännedom, en generell marknadskommentar samt en chatt-funktion direkt till oss. Allt för att öka din kompetens som bostadsägare tills den dagen du är redo att skriva förmedlingsuppdrag med en fastighetsmäklare och ta nästa steg i din flyttprocess och därmed öppna upp bostaden för potentiella köpare (Läs om vår tjänst Soon to be). I och med denna tjänst får du ett kompetent mäkleri i ryggen som din personliga rådgivare längst hela processen, inte enbart när det är dags att sälja bostaden.

Din bostad syns på vår hemsida under Soon to be Lite så att de spekulanter som finner kriterierna för bostaden intressanta kan anmäla sig till vårt kundregister och därmed få information om bostaden den dagen den är redo att säljas. Alla bostäder som marknadsförs under Soon to be Lite är anonyma och man kan inte utläsa vilken bostad det är då det inte förekommer fullständiga adresser.
Väljer du vår Soon to be Lite-tjänst innebär det att du som säljare är ute i god tid av din försäljningsprocess även om du inte ska sälja bostaden nu. Därför avslöjar vi minimalt med detaljer om bostaden och vi meddelar inte när eller om den når marknaden. Vi samlar dock in intressenter som kommer att få information om bostaden den dag bostaden är till försäljning.

Soon to be Lite är en plattform innan ett förmedlingsuppdrag inleds. För intresserade spekulanter innebär Soon to be Lite möjlighet att anmäla intresse och därmed bevaka bostaden tills den dagen den kommer ut på marknaden.

TF äger rättigheterna till allt material i appen. Det är inte tillåtet att som användare överlåta, offentliggöra, licensiera eller sälja appen eller dess innehåll till tredje part. Det är inte heller tillåtet att som användare på annat sätt utnyttjar appen eller dess innehåll för privat eller kommersiellt syfte på annat sätt än TF föreskriver. Det är vidare inte tillåtet att som användare ändra, anpassar eller översätter appen, skapar arbeten som kan härledas från appen eller ”baklängeskonstruera” eller på annat sätt agerar för att få fram appens källkod.

Genom nedladdningen godkänner användaren automatiskt TF:s behandling av personuppgifter. TF säljer aldrig användares personliga data eller deras bostadsdata till tredje part.

Genom att acceptera dessa villkor, accepterar du även vår integritetspolicy.

TF har rätt att ändra i användarvillkoren om det krävs för att anpassa dem till förändringar i appen eller för att leva upp till gällande rätt och företagets policy. Den senaste versionen av användarvillkoren är den gällande. TF behöver inte informera användaren särskilt vid ändring av användarvillkoren. Det är upp till användaren att hela tiden hålla sig uppdaterad gällande aktuella användarvillkor.

Överträdelse av användarvillkoren eller annan skadlig användning av appen medger TF rätten att säga upp användarens avtal med omedelbar verkan. Om så sker raderar TF användarens konto och därmed all data som är knuten till kontot. Agerande som strider mot användarvillkoren och som medför en ekonomisk skada för TF kan få rättsliga påföljder.

Compare listings

Compare